حماسه و جهاد
 
🌷اولین ذبیح شهدای مدافع حرم بود♥️

🌷اولین ذبیح شهدای مدافع حرم بود♥️

جهاد بسیجیان زهک علیه کرونا با طرح شهید سپهبد قاسم سلیمانی

جهاد بسیجیان زهک علیه کرونا با طرح شهید سپهبد قاسم سلیمانی

بسیج جامعه پزشکی مجدداً وارد خط مقدم جبهه سلامت شد

بسیج جامعه پزشکی مجدداً وارد خط مقدم جبهه سلامت شد

ضدعفونی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل

ضدعفونی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل