۲
شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۰۰

خطبه های امام جمعه شهرستان زهک حجت اسلام ور مسلمین حاج آقا پوراندخت

خطبه های امام جمعه شهرستان زهک حجت اسلام ور مسلمین حاج آقا پوراندخت.در خطبه های اول خود در باره شهادت پیامبر اکرم حضرت محمد(ص)و شهادت امامین معصومه که در این هفته در پیش دایم صحبت کردن ،در خطبه های در باره مناسبت شهدای منا به راستی از روی بی تدبیری به شهادت رسیدن و ایام مقدس دفاع مقدس که مقام معظم رهبری به راستی درست گفت دفاع ما دفاع مقدس بود.
خطبه های امام جمعه شهرستان زهک حجت اسلام ور مسلمین حاج آقا پوراندخت
خطبه های امام جمعه شهرستان زهک حجت الاسلام والمسلمین پوران دخت. ایامی که نامگذاری شده به نام هفته دفاع مقدس گرامی میدازیم وبرای بزرگ جانباز کشور،رهبرو دیگر ایثارگران آرزوی سلامتی داریم.دوران۲۳ ساله حکومت پیامبر اسلام و رسالت ونبوت آن حضرت از درخشان ترین دوران حکومتی در طول تاریخ بشرت است در آن ۲۳ سال و بخصوص در ۱۰ سال آخر در مدینه اقامت داشتندحضرت نظامی را پایه گذاری کردد که این نظام اصول وشاخصه هایی دارد که برای همه بشریت در طول تاریخ تا ابد الگو است دوران الگو سازی و شالوده ریزی نظام اسلامی هدف پیامبر گرامی از هجرت به مدینه این بود که با ظلم و مفاسد سیاسی واجتماعی آن دوران که توسط حاکمان و ظالمان بر مردم انجام میگرفت مبارزه کند،هدف پیغمبر فقط مبارزه با اهل مکه نبود هدف ایشان نجات بشریت وآزادی وخوشبختی برای همه ی دوران هاست شاخصه های حکومت نبوی چند چیز است اولین آنها در نظام اسلامی ایمان و معنویت است این دو موتور پیش برنده نظام اسلامی است،پیامبر اندیشه درست را اعتقاد صحیح و باور عمیق اسلامی و انسانی را به جامعه تزریق کرد از مکه شروع و پرچم را در مدینه بالا بردند.دومین شاخصه حکومت نبوی عدالت است اینکه هر شخصی و هر کسی به حق خودش برسد عدالت محوری اینست.شاخصه سوم حکومت پیغمبر تزکیه است اینکه جامعه و افراد جامعه از رضائل اخلاقی و مقاصد سیاسی و اجتماعی تزکیه شوند،کار پیغمبر کار تربیتی است،ایشان یکایک افراد کار تربیتی انجام دادند وانسان سازی کردند.علم و معرفت پیغمبر به دنبال آگاهی بخشیدن به جامعه است این که علم بیاموزند،آگاه شوند که نتیجه اش بیداری است،نتیجه آگاهی و بیداری فعال شدن است،پویا شدن است،حرکت کردن است.پیامبر اسلام با حکومت خودشان برگترین نعمت را به جامعه دادند وآن هم این بود که در جامعه جاهلی آن دوران درگیری های زیادی بین افراد واقوام وقبایلبود که پیامبر این درگیری ها را ازبین برد،باعث اتحاد نفوس شد صفا واخوت را در میان جامعه به ارمغان آورد همان کسانی که در مقابل هم ایستادند همان ها بعداز آمدن پیامبر جانشان را برای هم فدا میکردند،قضیه مهاجرین وانصار اتفاق افتاد کسانی که مهاجر بودند توسط انصار پناه داده شدند،پیامبرفضای صمیمی وبرادری وهمدلی در جامعه ایجاد کرد. از اصول حکومت اسلامی پیامبر این بود که اقتدارو عظمت را به جامعه ارزانی داشت،جامعه نبوی جامعه تو سری خور تحقیر پذیر وابسته و دست دراز کسی نیستونخواهد بود ،پیامبر این عظمت واقتدار را برای جامعه اسلامی به یادگار گذاشته است.جامع نبوی جامعه ای عزیز و مقتدر است.در نظام نبوی وحکومت اسلامی آن بزرگوار پیشرفت شکل گرفت چرا که این نظام بن بست ندارد و توقف در جامعه اسلامی معنا ندارد.پویایی،به روز بودن وهمیشه در حل نو آوری و خلاقیت از اثرات ماندگاروجود پیامبر بود.جمهوری اسلامی ایران که به رهبرب حضرت امام (ره)شکل گرفت الگو گرفته از همان نظام نبوی است و جامعه اسلامی که پیامبر پایه گذاری کرد.الگوی حضرت امام(ره)در قیام حکومت اسلامی پیغمبر است باهمان شاخصه ها که به دنبال اتحاد و برادری وبرابری،عظمت و اقتدار وعدالت محوری است،بر اساس باور عمیق حضرت امام به اصل اسلام با تعالیم دینی و وجود نازنین پیامبر و آن حرکت عالمانه و مومنانه وبا ایمان به خدای متعال وایمان به ملت و مردم این انقلاب و این قیام را انجام دادندکه امروز در سراسر عالم این انقلاب یک الگو است ومردم و ملت ایران یک ملت تاریخ ساز و تمدنی بدون توقف است. خطبه دوم مناسبتهایی که در پیش رو داریم شنبه دوم مهر ماه سالروز بزرگداشت شهدای منا و همچنین نامگذاری شده به روز وقف،که به روح بلند شهدا وامام شهدا و مخصوصا شهدای منا که مظلومانه و غریبانه در حرم امن الهی با بی توجهی و کوتاهی دولت سعودی شهید شدند سلام و درود میفرستیم حادثه ی منا حقیقتی است که انکار نمیشود واقعیتی است برای دولت سعودی از اینکه عنوان خادم الحرمین را یدک میکشند اما به زائرین حرم و زائرین خانه خدا احانت و بی توجهی میکنند،قطعا خون به ناحق ریخته آنها دامن ظالمان مخصوصا حکومت سعودی را خواهد گرفت و حکومت سعودی قطعا سقوط خواهد کرد.روز وقف که صدقه جاریه است در عرصه های مختلف امروز شاید کم رنگ شده باشدباید توجه داشته باشیم که از این دنیای گذرا و فانی باقی نمیمانیم و هر آنچه باقی میماند صدقات جاریه است که یکی از آنها وقف است به هر اندازه توان دارید امکانات داریدو بزاعت ما اقتضا میکند یک صدقه حسنه جاریه بگذارید که در آن دنیا دستگیر ما شود،فرزند صالح صدقه جاریه است،نوشتن کتابی که دیگران را راهنمایی کندصدقه جاریه است،ساختن اماکن مقدسه مثل مساجد وحسینیه ها که منفعت آنها به عموم مردم میرسد صدقه جاریه است،دفاع مقدس به فرموده رهبری گنجینه ای است گران بها سرمایه ای است بزرگ،مکتبی انسان ساز است،دفاع مقدس دستاوردهای مهم سیاسی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی برای کشور ما به دنبال داشته،دفاعی که حقیقتا مقدس است قداست این دفاع را زمانی میتوانیم درک کنیم که ما وضعیت کشور ایران راو امکاناتی که در اختیار داریم و همچنین وضعیت دشمنان این ملت و این نظام را بررسی و وارسی کنیم آنوقت میتوانیم بفهمیم چرا مقدس است عزیزان آن زمام دشمنان این ملت و نظام با درک نادرستشان و فهم غلطشان از ملت ایران دیوانه شدند،دیوانه قدرت و گفتند با پشتوانه همدیگر و حمایت از صدام چند روزه این نظام و انقلاب را از بین میبریم قداست دفاع هشت ساله وقتی روشن میشود که ما دشمنان امروز ملت را با همه امکاناتشان با اتاق فکرشان و توانمندیهایشان بشناسیم،دفاع هشت ساله شناسنامه ایران است هویت حقیقی ایران است،دفاع هشت ساله یک کارنامه ای درخشان که در آن هشت سال ملت ایران در عرصه های مختلف نظامی،سیاسی و فرهنگی اجتماعی در مقابل تمام دنیا نمره عالی را کسب کرد.دشمنان ملت ایران به خیال باطلشان و فهم ودرک کودکانه شان را محاسبه کرده بودند،محاسباتی غلط که همان محاسبات غلط باعث رسوایی آنها شد،محاسبه کرده بودند که رهبر ایران حضرت امام خمینی(ره)یک آخوند است و از دنیای علم وسیاست و اداره کشور مخصوصا اداره جنگ ناتوان است،لذا میتوانیم پیروز شویم خیال باطل آنها این بود که اختلافاتی که بین احزاب و جریانات سیاسی در اوایل انقلاب وجود داشت آنها را خوشبین به پیروزی کرده بود،نبود و کمبود امکانات نظامی و جنگی برای مقابله با آنها و دفاع از ایران دشمنان ما را امیدوار به پیروزی کرد برداشت غلط آنها این بود که نیروهای مسلح ایران ارتش و سپاه و بقیه قوا باهم هماهنگ نیستند این انقلاب تازه شکل گرفته و این خیال غلط عدم هماهنگی بین نیروهای مسلح آنها را حریص کرده بود و باعث شکستشان شد. ✅️پایگاه خبری سفیر شرق https://chat.whatsapp.com/HIkBVoVPPrtBA9sXOiZ6IJ
کد مطلب: 430704
توزیع ۴۰ بسته معیشتی در آستانه شب یلدا و میلاد حضرت زینب (س) توسط هیئت رزمندگان اسلام زهک
رشد افسار گسیخته شبکه های اجتماعی؛ فضایی که امنیت روانی خانواده ها را به چالش می کشد/ شبکه ملی اطلاعات؛ ناجی جامعه از برهنگی فرهنگی و گسست اجتماعی